Taseto

บริษัท เจ แอนด์ ทีเวลดิ้ง ซัพพลาย จำกัด

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา FD-S

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา บนชิ้นงานมีรอยร้าวเกิดขึ้นจะเกิดคราบสีแดงขึ้นเป็นแนวรอยแตกร้าวและความพรุน (porosity) หรือความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมนั้น

น้ำยาทำความสะอาด FR-Q

น้ำยาทดสอบรอยรั่วและรอยร้าวของแนวเชื่อม (กระป๋องฟ้า) สำหรับทำความะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอมเพื่อเปิดรอยรั่วและรอยร้าวในแนวเชื่อม

น้ำยาแทรกซึม FP-S

สเปรย์เช็ครอยร้าวสำหรับแนวเชื่อม (กระป๋องสีแดง) แทรกซึมเพื่อตรวจสอบรอยร้าวหลังจากเชื่อมและเป็นการตรวจเช็ครอยร้าวที่แทรกซึมได้ดีแม้แต่รอยแตกร้าวเล็กๆ

Color Check - Cleaner / Remover

  • detail
  • detail
  • detail

Color Check - Cleaner / Remover

  • detail
  • detail
  • detail

น้ำยาทำความสะอาด FR-Q

น้ำยาทดสอบรอยรั่วและรอยร้าวของแนวเชื่อม (กระป๋องฟ้า) สำหรับทำความะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอมเพื่อเปิดรอยรั่วและรอยร้าวในแนวเชื่อม

น้ำยาแทรกซึม FP-S

สเปรย์เช็ครอยร้าวสำหรับแนวเชื่อม (กระป๋องสีแดง) แทรกซึมเพื่อตรวจสอบรอยร้าวหลังจากเชื่อมและเป็นการตรวจเช็ครอยร้าวที่แทรกซึมได้ดีแม้แต่รอยแตกร้าวเล็กๆ

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา FD-S

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา บนชิ้นงานมีรอยร้าวเกิดขึ้นจะเกิดคราบสีแดงขึ้นเป็นแนวรอยแตกร้าวและความพรุน (porosity) หรือความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมนั้น

น้ำยาทำความสะอาด FR-S

น้ำยาทดสอบรอยรั่วและรอยร้าวของแนวเชื่อม (กระป๋องฟ้า) สำหรับทำความะอาด ขจัดสิ่งแปลกปลอมเพื่อเปิดรอยรั่วและรอยร้าวในแนวเชื่อม

น้ำยาแทรกซึม FAW-6

สเปรย์เช็ครอยร้าวสำหรับแนวเชื่อม (กระป๋องสีแดง) แทรกซึมเพื่อตรวจสอบรอยร้าวหลังจากเชื่อมและเป็นการตรวจเช็ครอยร้าวที่แทรกซึมได้ดีแม้แต่รอยแตกร้าวเล็กๆ กรณีใช้FAW-6 สามารถใช้นำเช็ดออกได้

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา FD-S(Q)

น้ำยาเร่งทำปฏิกิริยา บนชิ้นงานมีรอยร้าวเกิดขึ้นจะเกิดคราบสีแดงขึ้นเป็นแนวรอยแตกร้าวและความพรุน (porosity) หรือความไม่สมบูรณ์ของแนวเชื่อมนั้น

Taseto Contrast Paint

เป็นสเปรย์ในรูปแบบของฟิล์มบางๆ มีหน้าที่ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานมีสีขาวเพื่อการมองเห็นอนุถาคผงแม่เหล็กชัดเจนยิ่งขึ้น

Taseto Jiki Check B-200

เป็นสเปรย์ในรูปแบบของฟิล์มบางๆ มีหน้าที่ทำให้พื้นผิวของชิ้นงานมีสีขาวเพื่อการมองเห็นอนุถาคผงแม่เหล็กชัดเจนยิ่งขึ้น