อุปกรณ์งานเชื่อม

บริษัท เจ แอนด์ ทีเวลดิ้ง ซัพพลาย จำกัด

อุปกรณ์งานเชื่อม Falcon (ETC+TUNGSTEN)

หัวตัดพลาสม่า Eletrodes P-80

 • detail
 • detail
 • detail

หัวตัดพลาสม่า Eletrode SG-55

 • detail
 • detail
 • detail

หัวตัดพลาสม่า Shield Cup P-80

 • detail
 • detail
 • detail

หัวตัดพลาสม่า Shield Cup SG-55

 • detail
 • detail
 • detail

หัวตัดพลาสม่า TIP P-80

 • detail
 • detail
 • detail

หัวตัดพลาสม่า TIP SG-55

 • detail
 • detail
 • detail

เกจ์ชีโอทู Co2 220V (รุ่นปรับแรงดัน)

 • detail
 • detail
 • detail

เกจ์วัดแรงดันสำหรับอาร์กอน เกจ์ปรับแรงดันถังอาร์กอน

 • detail
 • detail
 • detail

ลวดทังสเตน สีเขียว (Pure Tungsten)

Ground Finish Technology
ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีความยืดหยุ่น ผิวเรียบมันสามารถจุดอาร์คได้ง่าย กระแสเชื่อมนิ่ง และคงที่
1.6x175mm.
2.4x175mm.
3.2x175mm.
1 กล่อง บรรจุลวด 10ชิ้น

ลวดทังสเตน สีแดง (WT-20)

Ground Finish Technology
ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีความยืดหยุ่น ผิวเรียบมันสามารถจุดอาร์คได้ง่าย กระแสเชื่อมนิ่ง และคงที่
1.6x175mm.
2.4x175mm.
3.2x175mm.
1 กล่อง บรรจุลวด 10ชิ้น

ลวดทังสเตน สีทอง (WL-15)

Ground Finish Technology
ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีความยืดหยุ่น ผิวเรียบมันสามารถจุดอาร์คได้ง่าย กระแสเชื่อมนิ่ง และคงที่
1.6x175mm.
2.4x175mm.
3.2x175mm.

1 กล่อง บรรจุลวด 10ชิ้น

ลวดทังสเตน สีเทา (WC-20)

Ground Finish Technology
ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงมีความยืดหยุ่น ผิวเรียบมันสามารถจุดอาร์คได้ง่ายกระแสเชื่อมนิ่ง และคงที่
1.6x175mm.
2.4x175mm.
3.2x175mm.
1 กล่อง บรรจุลวด 10ชิ้น