หนึ่งในสามของงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เน้นไปที่เทคโนโลยีล้ำสมัยช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตในอนาคตและสนับสมุนนโยบายประเทศไทย 4.0