เรียนลูกค้าทุกท่านโปรดทราบ ทางบริษัท เจ แอนด์ ที เวลดิ้ง ซัพพลาย จำกัด จะมีสินค้ารอบใหม่นำเข้ามาเพิ่มภายในเดือน มิถุนายน